Samenwerken met een andere ZZP'er

Gepubliceerd op 1 oktober 2020 om 15:03

Als professional loop je regelmatig mensen tegen het lijf waarmee je graag zou willen samenwerken. Soms is dat eenmalig, maar als het goed bevalt smaakt het vaak naar meer.


Eigenlijk willen jullie allebei niet dat de één steeds de factuur stuurt naar de opdrachtgever, want daardoor lijkt het net alsof de ander ingehuurd wordt terwijl jullie bijdragen toch echt gelijk zijn. Daarom hebben jullie ook een nieuwe naam bedacht voor jullie samenwerking, maar hoe nu verder?

Moet je een nieuw bedrijf oprichten bij de KvK? En een nieuwe bankrekening openen? Of kan het ook anders?

VOF (vennootschap onder firma)
De meest bekende vorm is de VOF. Dat is een formeel samenwerkingsverband tussen twee of meer bedrijven of personen. Je richt deze op door afspraken op papier vast te leggen (oprichtingsakte) en de VOF met deze akte in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Een VOF heeft een eigen bankrekening en een eigen boekhouding.
De VOF wordt als tweede bedrijf (naast je eenmanszaak) ingevuld in je aangifte inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting over jouw deel van de winst betaal je dan ook privé.

Heb je een BV en geen eenmanszaak? Dan kan je kiezen of je als privé-ondernemer of met je BV vennoot van de VOF wordt. Vraag hierover advies aan een fiscaal adviseur. In dit artikel ga ik uit van samenwerking tussen twee eenmanszaken.

Beloning en verdeling van de winst in de VOF
De verdeling van de winst van de VOF is gebaseerd op een arbeidsbeloning (uren x onderling afgesproken tarief of vast bedrag). Je stuurt GEEN factuur van je eenmanszaak naar de VOF voor jouw werkzaamheden, je doet een privé-opname ter hoogte van wat jullie onderling afgesproken hebben als beloning. Het restant van de winst wordt na afloop van het jaar over beide vennoten verdeeld op basis van het percentage dat jullie bij oprichting afgesproken hebben.

LET OP: Samenwerken kan ook zonder het oprichten van een nieuw bedrijf
Samenwerken begint vaak klein. Het is dan zonde om meteen groots uit te pakken met een heel nieuw bedrijf.
Je kunt dan beter beginnen met het inschrijven van de nieuwe 'handelsnaam' bij één van beide eenmanszaken. Je bedenkt een nieuw logo en nieuwe lay-out voor je facturen en vanuit de de eenmanszaak met jullie handelsnaam stuur je facturen. Het is wel handig om een aparte bankrekening te openen voor deze handelsnaam. Bij N26 kan iedereen met een eenmanszaak een gratis bankrekening openen die je kunt delen met elkaar zodat jullie beiden toegang hebben tot de financiële gegevens. Van deze bankrekening betaal je alle kosten (ook de BTW aan de belastingdienst) en je laat klanten de facturen daarop betalen.

Boekhouding bij samenwerken met twee eenmanszaken
Om in de boekhouding van de eenmanszaak mét handelsnaam jullie gezamenlijke resultaten apart te houden laat je de boekhouder aparte omzet- en kostenrekeningen maken voor jullie samenwerking. Nu gaat de ondernemer zonder handelsnaam wél facturen sturen voor gewerkte uren of opdrachten.
Kort voor het einde van het jaar bekijk je wat het restant van de winst is en maak je dat over naar elkaar. Op 31 december staat idealiter alleen het bedrag van de af te dragen BTW op de bankrekening, de rest is vereffend.

Waar moet je op letten?
- Verzeker je goed tegen risico's zoals schade, aansprakelijkheid, etc.
- Degene die de handelsnaam heeft ingeschreven stuurt de factuur en is persoonlijk aansprakelijk voor afdracht van de BTW. Zorg ervoor dat het bedrag dat jullie aan BTW moeten betalen altijd op de bankrekening staat.
- Bespreek hoe jullie met de financiën omgaan als klanten niet betalen. Zorg dat je allebei evenveel risico loopt.
- Geef elkaar inzage in de cijfers.
- Doe dit nooit met meer dan twee personen, dat is te complex.

Toch een apart bedrijf oprichten: kies je voor VOF, BV of zelfs coöperatie?
Alledrie zijn mogelijk, de VOF is de meest laagdrempelige. Voor een BV en een coöperatie moet je naar de notaris en bovendien wordt bij deze twee de winst anders belast (vennootschapsbelasting in plaats van inkomstenbelasting) Informeer bij een belastingadviseur wat voor jullie de beste optie is.

Iris Meulendijks

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.