Ga naar de (mobiele) website

Hier vind je:

Dossier:
jaarrekeningen, aangiften, polissen, contracten, etc.

Berichten:
Van ons naar jou en andersom

Vraagposten:
Je kunt hier ontbrekende facturen en bonnen uploaden en opmerkingen plaatsen

BTW:
Wat moet je vorig kwartaal en dit kwartaal afdragen?

Cijfers:
Onbetaalde facturen, resultaten, banksaldi.

Hier vind je:

Arbeidscontracten
Proeftijd, looptijd, soort contract, etc.

Declaraties
Kilometers, lunch, reiskosten

Verlofregistratie
Kalender met vrije dagen, saldo vakantiedagen

Loonheffing (iDeal)

Batch (SEPA) voor salarisbetalingen

Tijdregistratie
Voor nulurencontracten

Ga naar je boekhouding

Hier log je in als:

Je betalingen doet
Dat kan nog niet vanuit je eigen (mobiele) omgeving

 

Waar kunnen we je mee helpen?