Ga naar de klantportal

Hier vind je:

Dossier:
jaarrekeningen, aangiften, polissen, contracten, etc.

Berichten:
Van ons naar jou en andersom

Vraagposten:
Je kunt hier ontbrekende facturen en bonnen uploaden en opmerkingen plaatsen

Abonnement:
De stand van zaken van jouw Advies Anno Nu abonnement

Hier vind je:

Arbeidscontracten
Proeftijd, looptijd, soort contract, etc.

Declaraties
Kilometers, lunch, reiskosten

Verlofregistratie
Kalender met vrije dagen, saldo vakantiedagen

Loonheffing (iDeal)

Batch (SEPA) voor salarisbetalingen

Tijdregistratie
Voor nulurencontracten

Ga naar je boekhouding

Hier vind je:

Te ontvangen facturen
Teveel openstaande posten? Wij doen debiteurenbeheer.

Te betalen facturen
Met één klik stuur je ze naar de bank (ING en Rabobank)

Resultaten
Volg je resultaten op de voet en klik door tot aan de factuur

Kopie facturen
Van alle zakelijk bonnen en facturen

Waar kunnen we je mee helpen?