Exact Online gevorderd quiz

Vul je antwoorden in op het formulier bij de vacature Exact Online gevorderd


Vraag 1

Wat staat er verkeerd op #0250?

Klik op de afbeelding om te vergrotenVraag 2

Gebruik de afbeelding bij vraag 1.
Is het eigen vermogen aan het eind van het jaar positief of negatief en wat betekent dat?

A - Positief - er was (cumulatief) winst tot en met het einde van dit jaar
B - Negatief - er was (cumulatief) winst tot en met het einde van dit jaar
C - Positief - er was (cumulatief) verlies tot en met het einde van dit jaar
D - Negatief - er was (cumulatief) verlies tot en met het einde van dit jaar
E - Dat kan je niet opmaken uit deze afbeeldingVraag 3

Gebruik de afbeelding bij vraag 1.
#1914 - Waarom wordt er 10 maanden lang € 22 afgelost en staat er bij de maanden november en december geen bedrag?

A - Het aflossen is klaar
B - De aflossingen van november en december zijn nog niet verwerkt
C - De aflossingen van november en december zijn verkeerd geboekt
D - Er is een pauze ingelast
E - De iPad is stukVraag 4

Gebruik de afbeelding bij vraag 1.
Wat betekent het negatieve bedrag bij RC DGA en hoe kan je dit oplossen?

A - Dit zijn betalingsverschillen, die moet je afboeken
B - De DGA heeft geld tegoed van de BV, de BV moet dit aan de DGA betalen
C - De DGA heeft geld tegoed van de BV en stuurt hiervoor een factuur naar de BV, die de BV betaalt
D - De DGA heeft geld geleend van de BV, de DGA moet dit terugbetalen
E - Dit kan je niet oplossenVraag 5

Gebruik de afbeelding bij vraag 1 en de afbeelding hieronder, hou rekening met KIA en rond af op hele euro's.
Hoeveel vennootschapsbelasting moet er over dit jaar nog betaald worden?

A - € 11.160
B - € 8.460
C - € 4.034
D - € 1.334
E - Dat is niet te berekenen met deze gegevensVraag 6

Bekijk onderstaande afbeelding. Noem drie dingen die je wil controleren of corrigeren en leg uit waarom.Vraag 7

Als je een beginbalans invoert zijn de regels bij debiteuren en crediteuren grijs en kan je er geen bedragen in typen zoals bij de andere velden (zie onderstaande afbeelding).

Leg uit waarom dat is en hoe je dan wel bedragen kunt invoeren.


Dat waren de vragen!

Vul je antwoorden in op het formulier bij de vacature Exact Online gevorderd