Exact Online basis quiz

Vul je antwoorden in op het formulier bij de vacature Exact Online basis


Vraag 1

Geef aan waar je dit in Exact Online kunt vinden:

A - Financieel - Boekingen - Boekingen en GB-rek- Overzicht
B - Financieel - Bank en kas - Bankboekingen - Overzicht
C - Financieel - Bank en kas - Bankboekingen - Aanmaken
D - Financieel - Bank en kas - Afschriften - Af te handelen
E - Dit is niet in Exact te vindenVraag 2

Waarom staan deze twee regels in de te betalen openstaande posten?

A - Deze bedragen moeten nog betaald worden
B - Het zijn betalingen, de bon of factuur ontbreekt
C - Het is niet zakelijk, maar privé
D - De BTW mist
E - Geen van bovenstaandeVraag 3

Waarom staat er op de afbeelding aan de rechterkant een rode stip?

A - Het is geen crediteur maar debiteur
B - De relatie is fout
C - Het bedrag is fout
D - Er moet een factuur gekoppeld worden
E - Geen van bovenstaandeVraag 4

In welke volgorde verwerk je een financiële administratie?

A - Facturen boeken, bank boeken, open posten bijwerken, vraagposten opvragen
B - Facturen boeken, bank boeken, vraagposten opvragen, open posten bijwerken
C - Vraagposten opvragen, open posten bijwerken, facturen boeken, bank boeken
D - Bank boeken, facturen boeken, vraagposten opvragen, open posten bijwerken
E - De volgorde maakt niet uit, als je alles maar doetVraag 5

Welke 4 cijfers vul je in bij 'Grootboekrekening'?Vraag 6

Welke woorden vul je in bij 'Woorden'?Vraag 7

Waar gebruik je 'Uitgestelde kosten' voor?

A - Voor het spreiden van kosten over meerdere perioden
B - Voor het verplaatsen van kosten naar een andere periode
C - Beiden
D - Geen van beiden
E - Geen idee wat uitgestelde kosten zijn


Dat waren de vragen!

Vul je antwoorden in op het formulier bij de vacature Exact Online basis