Privacy Policy

Advies Anno Nu hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij de verwerking van deze gegevens respecteren wij te allen tijde uw privacy. Dit doen wij onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt of anderszins contact heeft met Advies Anno Nu, legt Advies Anno Nu gegevens vast. Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Advies Anno Nu uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. Alle persoonsgegevens worden door Advies Anno Nu opgeslagen op servers in een beveiligde omgeving en zijn enkel toegankelijk voor de beperkte groep deskundigen binnen onze organisatie. De beveiligde omgeving voorkomt ongeoorloofde toegang c.q. gebruik en/of publicatie van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de organisatie van Advies Anno Nu.

Advies Anno Nu gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. Tenzij het verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een gerechtelijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek, zal Advies Anno Nu de persoonlijke gegevens in geen geval aan derden verstrekken.

Advies Anno Nu behoudt zich het recht voor om bepalingen in het privacy policy te allen tijde te wijzigen.