Belastingvoordeel bij meewerkende partner

Ondernemers (met een eenmanszaak) met een meewerkende partner kunnen gebruik maken van de meewerkaftrek of een meewerkvergoeding geven van meer dan € 5.000 per jaar.

Dat laatste kan interessant zijn als de partner in een lager belastingtarief valt dan de ondernemer, maar is zeker interessant als de ondernemer voldoende winst genereert en de partner geen andere inkomsten heeft. Als er ook nog sprake is van kinderen jonger dan 12 jaar is er zelfs extra voordeel!

Stel: een zelfstandig installateur genereert een winst uit onderneming van € 40.000 en de partner, die twee dagen per week (750 uur per jaar) de administratie verwerkt, klanten belt, de planning doet, bestellingen verricht en de website bijhoudt, werkt daarnaast 2 dagen in loondienst bij een ander bedrijf en verdient hiermee € 10.000 per jaar.

Bij toepassing van de meewerkaftrek kan de ondernemer 1,25% van de winst als aftrekpost opvoeren. In dit geval dus € 500 tegen een belastingtarief van 42%. Netto voordeel is € 210.
Als de ondernemer zijn partner een vergoeding betaalt van bijvoorbeeld € 6.000, dan is deze € 6.000 niet belast bij de ondernemer, maar bij de partner. De winst uit onderneming bedraagt nu € 34.000 en de inkomsten van de partner € 16.000.
Omdat de inkomsten van de ondernemer belast zijn tegen een tarief van 42% en die van de partner tegen 36,25%, is het netto voordeel € 345.

Stel dat de partner geen inkomsten uit loondienst (of anderszins) heeft en dezelfde meewerkvergoeding van € 6.000 ontvangt. Dan is het voordeel als volgt:
Bij de ondernemer is € 6.000 niet belast. Netto voordeel: € 2.520 (42%)
Bij de partner is € 6.000 belast. De te betaling belasting is nihil door toepassing van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.
Zonder meewerkvergoeding zou de partner recht hebben op een teruggaaf van de algemene heffingskorting van € 1.262 (als de partner geboren is ná 1962). Het netto voordeel van de meewerkvergoeding is in dit geval maar liefst € 2.520 – € 1.262 = € 1.258!

Sterker nog: als er kinderen jonger dan 12 jaar in het gezin zijn, dan heeft de partner nog een extra voordeel in de vorm van inkomensafhankelijke combinatiekorting, die in deze situatie € 1.024 bedraagt. Dubbel voordeel dus!

Let op: vaak is er sprake van een gezamenlijke huishoudelijke bankrekening. Zorg er dan voor dat de meewerkvergoeding overgemaakt wordt met omschrijving ‘meewerkvergoeding’ en niet met ‘privé-opname’ of ‘salaris’, zoals we in de praktijk vaak tegenkomen.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.