Vervolg maatregelen Coronacrisis

Gepubliceerd op 11 mei 2020 om 21:31

Er komt een tweede noodpakket (NOW 2.0)

Na de huidige 3 maanden NOW (loonkostenvergoeding voor werkgevers) komt er een tweede noodpakket. 

Werkgevers mogen hun organisatie herstructureren en medewerkers ontslaan. Het teveel aan NOW moet dan terugbetaald worden, maar er volgt geen boete zoals nu het geval is.

Er tegenover staat dat bedrijven geen bonussen of winst mogen uitkeren en ook eigen aandelen inkopen wordt verboden.

NOW 2.0

De NOW wordt verlengd met 3 maanden, juni, juli en augustus. De refertemaand voor de loonsom is maart. De vaste opslag van 30% wordt verhoogd naar 40%. Bij ontslag van meer dan 20 medewerkers moet eerst overlegd worden met de vakbonden.
Het minimale omzetverlies blijft 20% en de tegemoetkoming blijft 90% van 1,4 x de loonkosten van maart (NOW 1.0 --> 90% van 1,3 x de loonkosten van januari). Het voorschot is 80% van de berekende tegemoetkoming.

 

Tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) vervangt TOGS

Voor veel (met name kleinere) bedrijven zijn huur en andere vaste lasten grote kostenposten. Het kabinet is bezig met uitwerken van een regeling waarbij een percentage van de vaste kosten vergoed wordt aan bepaalde sectoren. Het gaat om maximaal € 20.000 per 3 maanden. Deze tegemoetkoming is net als de TOGS van € 4.000 onbelast.
Wie kan aanvragen?
- Meer dan 30% omzetverlies
- Een van deze SBI-codes (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0)
- Jouw bedrijf was voor 15 maart al ingeschreven bij de KvK
- Je werkt niet vanuit je eigen woning, maar vanuit een externe locatie of een apart bedrijfsgedeelte van je woning

 

Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

De Tozo van € 1.050 (alleenstaande) of € 1.500 (gezin) per ondernemer wordt met 3 maanden verlengd (1 juni t/m 31 augustus). Bij deze 'Tozo 2' zal het inkomen van je partner wel meetellen, maar de vermogenstoets blijft buiten beschouwing. Ofwel: je hoeft niet eerst je spaargeld op te maken. Wel wordt er een beroep gedaan op je moraliteit. Heb je geen Tozo nodig, vraag het dan niet aan. Het is bedoeld voor mensen in 'broodnood'.

 

Klein Krediet Corona (KKC)

Omzetdaling van 10% of meer door Corona? Rente varieert tussen 2% en 4%.

 

Urencriterium

Ben jij één van de pechvogels die in de maanden maart-april-mei nauwelijks uren gemaakt heeft dan is er goed nieuws: Voor de ondernemersaftrek mag je voor deze maanden 24 uur per week rekenen, zodat je aan het urencriterium kunt blijven voldoen. 

 

Pauzeren hypotheekrente

In overleg met je hypotheekverstrekker kan je de maandelijkse betaling pauzeren voor een periode van 6 maanden. Dat betekent dat je die 6 maanden ook niet aflost op je hypotheek en dat is een voorwaarde voor hypotheekrenteaftrek. Om die aftrek niet in gevaar te brengen kan je de gemiste betalingen uitsmeren over meerdere jaren (overleg met je bank!) en toch de hypotheekrente als aftrekpost opvoeren. Let op: je kunt alleen de betaalde rente opvoeren als aftrekpost, dus let op dat je nu niet een veel te hoge teruggaaf ontvangt elke maand!

 

Flexwerkers 

De overheid komt met een regeling voor flexwerkers. Zij vallen nu tussen wal en schip omdat ze geen steun van de overheid krijgen als hun contract niet verlengd wordt.

 

Salaris verlagen voor DGA

Als DGA (directeur van je eigen BV) moet je normaal gesproken jezelf een 'gebruikelijk loon' geven. Doe je dat niet, dan moet je vooraf toestemming vragen aan de belastingdienst om te voorkomen dat zij het corrigeren. Door de huidige onzekere situatie mag je als DGA zonder overleg je salaris tijdelijk verlagen of stopzetten, wat betekent dat je ook even geen loonheffing hoeft te betalen. LET OP: Het is niet de bedoeling dat je in plaats van salaris jezelf dividend gaat uitkeren of tijdelijk geld leent van je BV! 

Verder is het ook voor DGA's mogelijk om Tozo aan te vragen, net als voor ondernemers met een eenmanszaak of VOF.

 

Vakantiegeld uitstellen

Als werkgever mag je in overleg met je werknemers het vakantiegeld later dit jaar of in delen betalen. Je moet daarvoor wel akkoord hebben, leg het dus schriftelijk vast.

 

Vakantiedagen en verlof

Je kunt je werknemers vragen om verlof op te nemen als ze zonder werk thuis zitten, maar je mag het ze niet verplichten! Hetzelfde geldt voor medewerkers die verplicht thuis zitten vanwege een ziek gezinslid. Kunnen ze niet thuiswerken? Dan moet je ze wel gewoon doorbetalen. 

 

Coronareserve in je BV

In je BV mag je in 2019 alvast een reserve vormen voor het verlies dat je in 2020 lijdt vanwege Corona. Dat betekent dat je in 2020 minder vennootschapsbelasting betaalt over de winst van 2019. De reserve mag niet hoger zijn dat de winst over 2019 en valt in 2020 verplicht vrij.

 

Online sportlessen 9% BTW

Tot het einde van de verplichte sluiting van sportscholen geldt voor online sportlessen het lage BTW-tarief van 9%.

Let daarop bij de volgende BTW-aangifte :-D

 

Vrije ruimte WKR

Deze wordt in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% tot een loonsom van € 400.000. Dat biedt mogelijkheden voor een extra belastingvrije vergoeding naar keuze. Bij een jaarsalaris van € 30.000 gaat het om € 900 belastingvrij.

 

Vaste reiskostenvergoeding

Medewerkers die sinds Corona vanuit huis werken mogen toch de belastingvrije vaste reiskostenvergoeding blijven ontvangen. Deze hoef je als werkgever niet stop te zetten omdat er amper meer gereisd wordt.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.