Regelingen Coronavirus

Gepubliceerd op 16 maart 2020 om 15:49

Voor zowel werkgever als ZZP'ers als DGA's zijn er diverse regeling door de overheid bedacht:

 

- NOW (voor personeel)

- Tozo (bijstand voor zelfstandigen. Ook als je een BV hebt)
- TOGS (tegemoetkomeing van € 4.000 voor bepaalde sectoren die hard getroffen zijn)
- Uitstel van betaling van diverse belatingen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) - ook voor uitzend- en oproepkrachten

Voorwaarden:
- Je hebt vanaf 1 maart minimaal 20% omzetverlies
- Je ontslaat geen medewerkers om deze reden (op straffe van terugbetalen plus boete)

Je kunt maximaal 3 maanden lang een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van je omzetverlies. UWV verstrekt een voorschot van 80% zodat je je medewerkers kunt blijven doorbetalen. 
Dit geldt óók voor uitzend- en oproepkrachten.

Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Je mag in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen en je betaalt je medewerkers gewoon door.

Het voorschot van 80% is gebaseerd op de loonsom (SV-loon) van januari 2020 (zoals ingediend bij de belastingdienst) + een opslag van 30% voor werkgeverslasten. Heb je in maart, april of mei een lagere loonsom dan in januari, dan wordt de toelage verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Het omzetverlies van de maanden maart, april en mei wordt vergeleken met de totale omzet van 2019 gedeeld door vier.
Dus: was de omzet in 2019 € 600.000 (ofwel € 150.000 per kwartaal) en heb je in de maanden maart-april-mei een omzet van € 75.000 dan is het omzetverlies 50%. Als de omzetdaling pas start in april, dan mag je ook april-mei-juni als periode nemen. Voor de loonkosten telt wél altijd maart-april-mei.

Verder:
- Het aanhouden van flexwerkers is niet als harde voorwaarde opgenomen vanwege de complexiteit.
- Als een bedrijf uit meerdere BV's bestaat, bijvoorbeeld door meerdere vestigingen, dan telt de omzetdaling op concernniveau.

- Binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode moet een accountantsverklaring aangeleverd worden.
- 22 weken daarna maakt UWV de eindafrekening op.
- De werktijdverkorting vervalt, reeds ingediende aanvragen worden afgehandeld alsof ze onder deze nieuwe wet vallen.

Wat heb je nodig voor de aanvraag:
- NAW-gegevens van je bedrijf
- Dossiernummer van de aanvraag werktijdverkorting (als je die al gedaan had)
- Loonheffingennummer
- IBAN dat je gebruikt voor betaling van loonheffingen (G-rekening voor wie die heeft)
- Kopie van een recent bankafschrift
- De tenaamstelling van deze IBAN
- Ingangsdatum (1 maart, 1 april of 1 mei)
- Omzetverlies berekend met https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/

Bijstand voor zelfstandigen (waaronder ZZP'ers)
Zelfstandigen die voor 1 januari 2020 zijn gestart, kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1500 per maand (netto). Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. 

Welke gegevens worden gevraagd bij een aanvraag:
- kopie geldig ID (géén rijbewijs)
- kopie uittreksel KvK
- foto van de bankpas van je privérekening

Daarnaast moet je:
- Bevestigen dat je 1225 uur voor je eigen bedrijf werkt.
- Verklaren waardoor je inkomen sterk gedaald is. Leg in duidelijke simpele bewoording uit wat er voor jou gewijzigd is door het coronavirus.

Uitstel van betaling bij de belastingdienst (stuur ons een verzoek via WhatsApp)
Bij het aanvragen van uitstel van betaling stopt de belastingdienst direct de invordering.
Het gaat om omzetbelasting (ofwel BTW), inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of loonbelasting (en inmiddels uitgebreid met andere belastingen, zie daarvoor de website van de belastingdienst)

Verzuimboetes (voor te late betaling) hoeven niet betaald te worden.
Invorderingsrente (voor te late betaling) gaat tijdelijk van 4% naar 0%.
Belastingrente (voor aanslagen van 2018 en ouder) gaat ook tijdelijk naar bijna 0%.

Om uitstel aan te vragen (ook als je een BV hebt) log je met je persoonlijke DigID in op:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

LET OP: je moet wel een openstaande aanslag (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) of naheffingsaanslag omzetbelasting (BTW) of loonheffing hebben.

Verder:
- Hoef je geen aanslagnummers op te geven
- Krijg je uitstel voor alle (naheffings)aanslagen die er zijn én ook de nieuwe die er komen
- Uitstel wordt verleend tot 19 juni
- Je ontvangt géén bevestiging in je mail

Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)
Voor een aantal sectoren heeft Corona verstrekkende gevolgen. Voor diverse sectoren is een extra compensatie van € 4.000 om de vaste kosten te kunnen betalen. Aanvragen doe je hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/aanvraagproces/aanvraagprocedure

Getroffen sectoren zijn onder andere horeca, reisbranche, cultuursector, maar ook kappers en schoonheidssalons vanwege de afstandseis van 1,5 meter.

Qredits rentekorting en uitstel van betaling
Heb je een financiering bij Qredits? Dan kan je de aflossing 6 maanden uitstellen en ook de rente wordt verlaagd naar 2%.
Bel 0546-534080 of mail naar hulp@credits.nl. Vermeld altijd je leningnummer!
Meer info op https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/

Verruiming BMKB (borgstelling MKB-kredieten)
Hiermee kan een aangesloten bank je onder gunstiger voorwaarden (lees: lagere rente) een krediet verstrekken.
De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing.
Aanvragen doe je via één van de volgende banken:
- ABN AMRO
- Deutsche Bank
- ING Bank
- Rabobank
- Riverbank
- Triodos Bank
- Qredits (geen bank, maar wel aangesloten bij BMKB)

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Heb je een grotere onderneming en ondervind je problemen bij het verkrijgen van een banklening of bankgarantie (tussen 1,5 miljoen en 50 miljoen)? Kijk dan hier voor informatie.

Vragen? Stuur een chat of een berichtje via de contactpagina
Of mail ons op team@adviesannonu.nl
Liever bellen? We zijn tussen 8:30 uur en 17:00 uur bereikbaar op 0314 642 643

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.